Internetowy spis hoteli spa w Polsce Spa.e-Masaz.pl

clock

Dzisiaj jest 20.04.2024 rok ,        godzina: 3:20 dudes     Dziś imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha           Dołącz do Spa.e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Otwieramy spa


Linki sponsorowane
Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuPolecane produkty

Masaż

Wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Otwieramy spa

Linki sponsorowane


Aby projekt salonu spa był dobrze wykonany, przed stworzeniem biznes planu i projektu, warto zapoznać się z odpowiednimi aktami prawnymi. Uniknie się w ten sposób problemów z instytucjami kontrolującymi (np. Sanepidem lub nadzorem budowlanym).

Co prawda nie ma wytycznych dotyczących wprost wymagań dla salonu spa, ale zawarte w nich ogólne informacje na temat zasad planowania powierzchni użytkowej, oświetlenia, wentylacji, temperatury i innych elementów infrastruktury pomogą zwizualizować pomysł na spa. Poniżej najważniejsze akty prawne pomocne w budowaniu spa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273) – Rozporządzenie określa wymagania sanitarne jakim powinny odpowiadać ww. zakłady oraz sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom. Jest to jedyny akt prawny, który wprost przekłada się na prowadzenie salonu spa.

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473) - Ustawa określa wymagania dotyczące składu, oznakowania kosmetyków oraz warunki obrotu kosmetykami. Szczególnie obrót kosmetykami jest istotny, gdyż wszystkie salony spa sprzedają kosmetyki, a część z nich posiada nawet sklepiki czy spa butiki.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408) – Ustawa określa warunki udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Należy jej przestrzegać, jeśli w salonie spa będą zatrudnieni lekarze, a salon w swoim spa menu umieści usługi, które wypełniają definicję świadczeń zdrowotnych, jak np. medycyna estetyczna.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) – Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy BHP w zakładach pracy dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenów zakładów pracy, procesów pracy, pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) - Ustawa normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Reguluje również zagadnienia związane z remontem i przebudową w istniejącym obiekcie budowlanym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) – Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73) – Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracodawców zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków za pomocą środków chemicznych, np. akwaparków, centrów spa posiadających baseny, itp.

W projektowaniu spa można wziąć również pod uwagę wytyczne zawarte w Polskich Normach. Polska Norma (PN) jest normą o zasięgu krajowym zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną (Polski Komitet Normalizacyjny). Dokumenty te jednak należy traktować jako pomocnicze, a nie obowiązkowe, gdyż od 1 stycznia 2003 stosowanie PN jest całkowicie dobrowolne. Niektóre normy zostały uwzględnione w treści rozporządzeń dotyczących budynków. Od chwili podpisania układu akcesyjnego z UE Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN Norm Europejskich. Stosowanie Europejskich Norm zharmonizowanych jest również całkowicie dobrowolne.

Na uwagę zasługują normy branżowe (również nieobowiązujące), np.:

* BN-80/9568-02 Baseny lecznicze. Podstawowe wymagania techniczne, sanitarne i eksploatacyjne.
* BN-90/9568-02 Uzdrowiskowe baseny lecznicze i rehabilitacyjne. Wymagania podstawowe.

Gdzie szukać aktów prawnych pomocnych przy projektowaniu spa?

* Internetowy System Aktów Prawnych - isap.sejm.gov.pl
* ABC a Wolters Kluwer business – www.abc.com.pl
* Portal Polskie Ustawy – www.polskieustawy.com
* Polski Komitet Normalizacyjny – www.pkn.pl
* Główny Inspektorat Sanitarny - www.gis.gov.pl

Źródło: www.spapartners.pl

[dodaj komentarz na forum]
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


Gabinety masażu Internetowy spis gabinetów masażu w Polsce.

Gabinety masażu

Reh.e-Masaz.pl: Internetowy serwis rehabilitacyjny.

Rehabilitacja

ProWellness - Producent foteli z masażem.

Fotele z masażem Pro-Wellness


Blog masażysty - artykuły na temat masażu
Forum fizjoterapia - fizjoterapia, rehabilitacja


Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.